Преглед на файлове

Simple Explanation in Fidget.fl

master
Tim Schuster преди 2 години
родител
ревизия
39b1dfafc2
Signed by: Tim Schuster <mail@timschuster.info> GPG Key ID: F9E27097EFB77F61
променени са 1 файла, в които са добавени 5 реда и са изтрити 1 реда
  1. 5
    1
      repl/fidget.fl

+ 5
- 1
repl/fidget.fl Целия файл

@@ -1 +1,5 @@
1
- ߷߷߷߷߷߷ ߷߷߷߷߷߷߷ ߷߷߷߷߷ ߷߷߷߷߷߷ ߷߷߷߷߷߷߷߷ 
1
+ ߷߷߷߷߷߷ ߷߷߷߷߷߷߷ ߷߷߷߷߷ ߷߷߷߷߷߷ ߷߷߷߷߷߷߷߷ 
2
+
3
+This is a simple program the echoes stdin to stdout
4
+
5
+Instructions in Brainfuck: ,[.,]

Loading…
Отказ
Запис